Utvecklingslabb

Utvecklingslaboratoriet är en treårig satsning för att etablera ett kunskaps- och spridningscentra inom CleanTech-området. Målet är att stödja entreprenörsdrivna företag i regionen med produktutveckling och verifiering inom kemi- och miljöteknikområdet. I utvecklingslaboratoriet får företagen tillgång till laboratoriekompetens, vetenskaplig metodik och försöksplanering.

Ett flertal intressenter i Jämtlands län kommer att kunna tillgodogöra sig utvecklingslabbet i sin verksamhets- och affärsutveckling. Satsningen innebär också ett långsiktigt samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, näringslivet och Mittuniversitetet.

Projektet arbetar primärt med tre pilotfall inom ämnesområdena, biogasproduktion, GTL-teknik (konvertering av gas till flytande bränsle) och oljerening som är kopplade till innovationsinriktade företag i regionen. Under 2013-2015 är inriktningen biogasproduktion och arbetet kommer att inkludera flera biogasaktörer i regionen.

Under projekttiden ska behov, inriktning och driftsformer identifieras för att skapa en långsiktig kunskaps- och utvecklingsplattform för näringslivets produktutvecklingsprocesser inom CleanTech-området.

Projektet finansieras av regionala 1:1-medel och drivs mellan 20120701 – 20151231.

Vill du veta mer? Kontakta Ida Sjölund på 063- 14 65 74

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather