Vinnande miljöinnovationer

Projektet Vinnande Miljöinnovationer – idéer, tävling, marknad hade som mål att utveckla och genomföra tävlingen MiljöInnovation och MInT:s uppföljningsverksamhet i samverkan mellan fem regioner. Det övergripande målet var att stimulera, stödja och påskynda utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att synliggöra behov och möjligheter med kommersiella miljöinnovationer

Projektet genomföres i samverkan med Swentek (Sveriges Miljöteknikråd), Region Halland, MInT och Jegrelius och uppdragsgivare var Nutek, Vinnova, Energimyndigheten, Innovationsbron och Almi.
Projektet pågick september 2007 – juni 2008.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather