Den långvariga manliga dominansen av entreprenörskap håller på att bli något av det förflutna. Sverige har sett en ökning av kvinnliga entreprenörer den senaste tiden. Idag är har antalet företagsamma kvinnor uppgått till cirka 287 000 – och den siffran spås att fortsätta öka!

I den här artikeln kommer vi att utforska några av de mest populära anledningarna till att Sverige går bra när det gäller att få fler och fler kvinnor i entreprenörskap.

Varför startar allt fler kvinnor företag?

Den svenska regeringen har sedan länge vidtagit åtgärder för att uppmuntra entreprenörskap, så det är egentligen ingen överraskning att antalet kvinnliga entreprenörer ökar. Men denna positiva trend beror till stor del på en förändring av samhälleliga normer och att fler kvinnor känner sig trygga nog att starta och driva ett eget företag.

Nu för tiden satsar alltfler svenska kvinnor på högre utbildning och får välbetalda jobb. Vilket gör ett byte till företagande inom de områden där de har yrkeskompetens mycket enklare. Utöver det finns det många bidrag, ekonomiskt stöd och olika andra former av stöd i Sverige för nyetablerade företag. Detta gör landet i helhet till ett bra ställe att starta upp ett företag.