Företagande och digitalisering

Samhället blir allt mer digitalt och idag använder människor olika digitala verktyg i vardagen. Digitaliseringen är ett resultat av den digitala förändringen som har skett

Läs mer »

Du kan använda detta mejl för att nå oss på jegrelius.se.