Precis som en privatperson kan ett företag göra investeringar. Det är ofta klokt att göra det, bland annat för att det ökar företagets värde. Alla typer av investeringar ökar företagets balansräkning vilket dels kommer göra att du kan sälja företaget för mer pengar om det är det du vill, dels gör också att ditt företags möjligheter att låna pengar ökar. Balansräkningen är företagets balans mellan tillgångar och skulder. Ditt mål bör vara att hålla den positiv så att du alltid har utrymme för att investera när en möjlighet dyker upp.

Äga fastigheter som företag

En vanlig investering är att äga den fastighet man arbetar ifrån, oavsett om det är ett kontor eller en produktionslokal. Det här är ett sätt att på sikt hålla nere kostnaderna, men också en möjlighet att tjäna pengar på att fastigheter ökar i värde. Tänk på att du behöver fastighetsförvaltning om företagets fastighet är självägd istället för hyrd. Det är svårt att sköta om en fastighet och om det inte görs ordentligt är risken stor att du får skador på byggnaden som är dyra att åtgärda. Extern fastighetsförvaltning är därför en i nästan alla fall väldigt bra affär.

Värdepapper

Om du har ett aktiebolag kan det bolaget köpa olika typer av värdepapper. Antingen som en del av företagets övergripande investeringsstrategi, för att på sikt ta över andra bolag eller som en säkerhet för att till exempel kunna betala pensioner eller liknande. Alla sådana tillgångar räknas in i din balansräkning och har god möjlighet att ge avkastning i sig själv. Det är dock bra att kolla med din revisor innan du börjar göra den här typen av investeringar så att det inte finns något som kan orsaka problem.

Inventarier och maskiner

En annan vanlig investering för företag är att köpa olika typer av maskiner och inventarier. Redan Karl Marx pratade om vikten av att äga produktionsmedlen och det är ofta bättre att äga än att leasa. När du äger en sak kan du själv styra över hur den ska användas och när det är dags att byta ut den. Större inventarier och maskiner räknas i normalfallet dessutom in som en positiv sak i din balansräkning, vilket en hyrd sak inte gör. Den senare hamnar snarare på skuldkontot. Här är det viktigt att ha koll på avskrivningsreglerna. Om du till exempel köper in ett större antal mindre datorer kommer de inte räknas in i balansräkningen utan skrivas av direkt, det vill säga att deras värde sätts till noll.

Entreprenörskap