Om bolaget har gått med vinst är det klokt att göra smarta investeringar för att få kapitalet att växa. Det finns flera olika sätt att placera kapital för tillväxt. Att investera i aktier eller någon annan form av värdepapper är ett alternativ. När du ska placera pengar i aktier behöver du kunna göra en bedömning av företagets framtidsutsikter för att avgöra om du ska köpa aktier i det tilltänkta bolaget. Som investerare är det fördelaktigt att ha koll på nyckeltalet avkastning på kapital eller som det heter på engelska return on equity, ROE. Avkastning på kapital handlar om förhållandet mellan investeringarna och resultatet.

Avkastning på kapital

Nyckeltalet avkastning på kapital kan du ha nytta av när du ska avgöra vilket bolag du ska investera i. Om du väljer mellan två bolag i samma bransch som har liknande resultat men företagen är olika stora och det egna kapitalet skiljer sig kan du med nyckeltalet avkastning på kapital se vilket bolag som är mest effektivt. De mindre bolaget som genererar samma resultat är effektivare och har en bättre avkastning på det egna kapitalet. I teorin utifrån avkastning på kapital är det mindre bolaget en bättre investering. Men det är inte riktigt så enkelt. Du behöver även kolla på andra nyckeltal eftersom avkastning på kapital inte visar hela bilden av företagets lönsamhet. Genom att få ett helhetsperspektiv på bolaget kan du göra bra investeringsbeslut.

Sprid riskerna

När du ska investera företagets kapital i aktier är det en god idé att placera pengarna i olika aktier, bolag och sektorer för att få en bra riskspridning. Avkastningen på investeringar i aktier kommer i form av värdeökning om aktien stiger eller i aktieutdelning.

Investera i fonder

Fonder är ett annat flexibelt sätt att investera företagets kapital förutom aktier. En fond är en samling värdepapper som i huvudsak består aktier, valutor och obligationer. Fördelen med fonder är att du sprider riskerna i fler bolag utan att behöva göra en lika djup analys av varje enskilt bolag.

Olika investeringsalternativ

Om du vill investera i aktier och fonder kan du öppna en aktiedepå eller en kapitalförsäkring. För egenföretagare är ett annat alternativ att investera i tjänstepension. Det är även möjligt att återinvestera i det egna företaget. Det är en god idé om du vill expandera bolaget och få företaget att växa. Det ena utesluter inte det andra och du kan göra flera av alternativen.