Att driva ett företag är på många sätt en väg till självförverkligande, där det ges möjlighet att sköta allt på egen hand. I takt med att företaget växer blir det dock snabbt ohållbart att göra allting utan hjälp från andra. Trots allt blir verksamheten lidande om du är överhopad med jobb och inte hinner med det som ska göras. Här gäller det med andra ord att släppa på kontrollbehovet och ta in fler människor i verksamheten, men det handlar också om att effektivisera arbetet på olika sätt – ja, med olika former av automatisering exempelvis.

Betydelsen av en proffsig helpdesk

För att underlätta kommunikationen med kunderna spelar en fungerande helpdesk en stor roll. Det är företagets helpdesk som blir ansiktet utåt i många fall och som alla vet är det första intrycket mycket viktigt. Kunden förtjänar ett trevligt bemötande som ger svar på alla frågor och löser problemen enkelt och effektivt. För att dina anställda på helpdesken ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt krävs det dock rätt förutsättningar. Utbildning i företagets produkter eller tjänster är förstås en självklarhet, men de måste också få tillgång till rätt IT-verktyg. Ärendehantering är här nyckelordet för ett fungerande arbetsflöde och perfekt transparens.

Ärendehantering som den ska vara

Med ett bra ärendehanteringssystem är det enkelt att hålla koll på alla ärenden som registrerats i din helpdesk. Du ska kunna spara alla kundkonversationer på ett och samma ställe för att lätt kunna plocka upp informationen när du vill. Dessutom ska det vara smidigt att delegera ärenden genom systemet till andra medarbetare eller personer med specialistkunskaper inom ett visst område. För att hålla reda på status i ett visst ärende är det också nödvändigt att kunna skapa checklistor, som du sedan kan dela med andra. Systemet behöver också ha funktioner för att kunna sätta prioritet på olika ärenden. Allt detta kan göras i Lime Helpdesk, där ärendehantering görs enkelt och ökar kundupplevelsen.

Var inte rädd för att delegera

När din helpdesk är på plats och allt fungerar som det ska, finns det säkerligen fler områden som går att förbättra och där du inte behöver vara delaktig jämt och ständigt. Som företagare kan det kännas viktigt att ha koll på precis allt som händer, men detta blir förstås riktigt jobbigt i längden. Det kommer leda till stress, eftersom du aldrig riktigt kan slappna av. Var därför inte rädd för att delegera olika ansvarsområden till andra. Kanske har du en specifik fallenhet för ett område som du kan fördjupa dig inom (kundrelationer, IT etc.) och istället släppa vissa bitar till övrig personal. Det här är bara bra för din hälsa, både på kort och lång sikt, samtidigt som du lär dig att lita på att andra kan sköta det du tidigare gjort.

Genom att ge dig själv lite andrum och kunna ta lite ledigt med jämna mellanrum, kan du samtidigt fungera som en bättre chef för dina anställda. Det tjänar alla i din verksamhet på, vilket inte sällan påverkar hur det faktiskt går för företaget.

Entreprenörskap