Att driva en verksamhet är tidskrävande, där du behöver hitta nya kunder och behålla befintliga sådana, göra bokföring och utföra tjänster. För att underlätta i arbetet och få mer tid till din huvudverksamhet kan du lägga ut tråkiga och repetitiva uppgifter på andra företag. Bland de tjänster du kan köpa in finns inkasso, kravhantering och faktureringstjänster.

Med företagstjänster från Intrum får ditt företag en bättre ekonomi. Här hittar du faktureringstjänster som ger företaget ett bättre kassaflöde samt minskad kapitalbindning. Du kan också köpa in kravhantering och få hjälp med inkasso, vilket ger verksamheten minskade kreditförluster.

Underlätta i företaget

Förutom att köpa in företagstjänster från Intrum finns det mycket annat du kan göra för att effektivisera arbetet. En väl fungerande helpdesk ger kunderna ett trevligt bemötande. Det är också viktigt att ha ett bra system för ärendehantering, vilket ger möjlighet att spara kundkonversationer och snabbt hämta ut information. Du kan delegera ansvarsområden till andra företag och på så vis få mer tid över för digitalisering och effektivisering i verksamheten.

Vilka tjänster du bör köpa in beror på verksamhetens behov. Om du enbart har ett fåtal inkassoärenden varje månad är det bäst att satsa på en billigare och enklare inkassotjänst. Du kanske behöver hantera inkasso i utlandet, vilket innebär att du behöver satsa på tjänster för detta.