Livet som företagare kan ibland kännas som en enda lång kamp. För att få medarbetare att göra det de ska, hitta rätt kompetens, hitta finansiering, bråka med myndigheter och så vidare. En sak som är klok att ha för att orka och se vad belöningen kan bli när du väl kommit ut på andra sidan är förebilder. Personer du kan titta på och lära dig av både deras framgångar och där de misslyckats.

Leta på oväntade platser

En förebild kan vara nästan vem som helst som har gjort en större prestation som krävt mycket arbete. Det kan vara bergsbestigare eller elitidrottsmän. Ett bra ställe att hitta inspiration på är Topp7.se där du bland annat kan läsa om olika spännande människor. Även om Topp7.se kanske främst har en manlig målgrupp behöver det inte betyda att du som kvinna inte kan hitta något att lära av där. På samma sätt borde kanske män titta mer på kvinnliga förebilder för att få ett bredare perspektiv på sig själva och sin verksamhet.

Läs biografier

För dig som vill ha längre läsning är olika företagsledares och andra spännande människors biografier ett bra ställe att börja på. Dessa kan vara skrivna av andra eller av personen själv, vilket ger lite olika ingångar. Det är alltid spännande att läsa en persons helt egna betraktelser om vad det är som har gjort att denne lyckats. Men risken finns att det blir tillrättalagt och att personen i fråga kanske kryddar berättelserna och glömmer bort att nämna personer omkring honom eller henne som varit avgörande för framgångarna. En bok skriven av någon annan, där också personer runt objektet intervjuas och får ge input, kan därför ge en sannare bild. Om det finns bägge sorter är det väl värt att läsa bägge för att kunna se en helhet och bilda dig en egen uppfattning om vad som är den mest sannolika sanningen.

Entreprenörskap