Kontakt

scene_kontaktaoss


Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi

 

För telefon- och mejlkontakt se under Medarbetare

Kontor och besöksadress:
Besöksadress: Rådhusgatan 72, Östersund

Postadress:
Region Jämtland Härjedalen /Regional utveckling

Box 654
831 27 Östersund

Fakturaadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund

Post- och besöksadress Jegrelius Utvecklingslaboratorium:
Akademigatan 1
831 40 Östersund
(Campus Östersund, Hus Q)

Organisationsnummer: 232100-0214

Växel Region Jämtland Härjedalen: 063-14 64 00

Facebook: www.facebook.com/jegrelius

facebook_jegrelius

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather