Att förlägga företagets konferens i Stockholm har många fördelar. Utbudet av konferenslokaler i Stockholm är enormt och det är lätt att boka även om tiden är knapp vid planering. En annan fördel är att det är smidigt att resa till Stockholm från de allra flesta orter runt om i Sverige.

Många väljer både dag-och kvällsaktiviteter vid en lite större konferens. I Stockholm är det lättare att boka in events till kvällen och samtidigt hitta logi för övernattning till rimliga priser. Att planera en lyckad konferens kräver en del planering. Här kan du läsa fem tips som hjälper till att planera.

1. Starta i god tid med planeringen

En större konferens med många deltagare kräver en längre planering. Det är inte bara konferenslokaler och aktiviteter som ska planeras. Det gäller att lyckas få med så många deltagare som möjligt. Tänk på att boka konferenslokal, resor och planera innehåll tar mycket tid. Avsätt gärna en dedikerad person till uppdraget inom företaget.

2. Glöm inte allergiker eller speciella behov

Tänk på att undersöka om det finns behov av exempelvis hörslingor för personer med nedsatt hörsel. Undersök även behov av tillgänglighetsanpassade lokaler. Att komma som deltagare i rullstol och sen inte kunna komma in i möteslokaler eller höra vad som sägs är ingen höjdare. Undersök även om några deltagare har allergier eller behöver specialkost.

3. Boka konferenslokal som möter behoven

När du bokar konferenslokal är det mer än bara antalet personer som ska få plats. Det gäller att alla hjälpmedel som behövs för att hålla presentationer finns på plats. Det finns välutrustade konferenslokaler i Stockholm för företag. Fråga alltid vilken service som tillhandhålls. Vatten, frukt och fika är viktigt för att hålla deltagarna pigga och alerta.

4. Planera resorna och eventuell övernattning

När du bokar konferenslokaler kan du få hjälp med att hitta logi om så behövs. Resplanen är minst lika viktig. Se till att boka en hållbar resplan. Ska många resa från samma ort kan det vara fördelaktigt att exempelvis chartra en buss. Är deltagarna utspridda finns det fördel att ta hjälp av en resebyrå som tar fram smidiga resrutter.

5. Utnyttja fördelarna med Stockholm

Att bryta av föreläsningar och informationspass med aktiviteter är viktigt för att deltagarna ska stimuleras. Efter dagens pass och innan middagen är det bra att hitta på någon aktivitet. Passa på att besöka någon av Stockholms levande platser och dokumentera upplevelserna för att skapa gemensamma minnen.