Är du företagare eller funderar du på att bli? Du lär inte vara omedveten om hur viktigt det är att vara synlig på nätet rent allmänt och vilka möjligheter men också utmaningar det kan innebära. Det finns mycket därute och det gäller att verkligen sticka ut så man inte drunknar i bruset. Självklart behövs olika strategier beroende på vilken bransch det handlar om och vilken målgrupp som är i fokus. Självklart har också de ekonomiska förutsättningarna betydelse. Vissa saker går faktiskt att göra själv, annat kräver professionella insatser om resultatet ska bli det önskade.

Syfte och målgrupp

Det är viktigt att ha klart för sig vilken målgrupp det handlar om och vilka digitala strategier som fungerar bäst för att nå just den gruppen. Ofta kan det behövas en kombination av verktyg och plattformar för att få ut exempelvis informationsfilmer med bred spridning. Sociala medier kan vara utmärkta för spridning om nätverkandet redan är stort så informationen delas vidare av många följare. Men oavsett den biten är förstås innehållet det allra viktigaste. Att visa upp produkten eller lära ut någonting i en pedagogisk informationsfilm är inte helt lätt men väldigt effektivt när det blir gjort på rätt sätt.

Gör det komplicerade enkelt

Genom en välarbetad informationsfilm går det att nå igenom bruset på nätet. Din verksamhet ger ett professionellt och seriöst intryck. Att beskriva sin verksamhet, sina tjänster eller produkter i text är inte alls lika intressant för den tillfällige webbesökaren, däremot fångar film och ljud intresset på ett helt annat sätt. En informationsfilm kan också ha ett utbildande syfte eller helt enkelt beskriva ett projekt av något slag, hur tidsplanen ser ut och vilka olika moment som ingår. Det kräver pedagogisk fingertoppskänsla och noggrann analys av syfte och mål. Men det når ut!

Ditt företags image

Stärk ditt företags image och ta chansen att växa. Presentera ditt case med en proffsig informationsfilm som förklarar, beskriver eller utbildar på ett genomtänkt sätt. Det finns mycket att vinna på en sådan satsning. Ljud, ljus, färg och formspråk kan anpassas. Filmen kan användas i många sammanhang både för reklam och andra ändamål.