I princip kan vem som helst starta en egen juristbyrå, så även du. Jurist är inte en skyddad titel vilket innebär att även om du inte har en examen från juristlinjen, eller kanske aldrig har studerat juridik överhuvudtaget, kan du starta en egen verksamhet och ge juridiska råd mot betalning. Att driva en juristbyrå utan att ha tillräckliga juridiska kunskaper är emellertid en mindre lyckad idé. Som rådgivare är du ansvarig för de råd som du lämnar och vid felaktig rådgivning riskerar du att bli skadeståndsskyldig.

Har du å andra sidan en examen från juristlinjen och dessutom har arbetat ett antal år som jurist, till exempel på en advokatbyrå, en juristbyrå eller vid en myndighet kanske du känner dig manad att starta din egen juristbyrå. Det är självfallet en utmaning, men lyckas du finna tillräckligt med klienter kommer du att ha en stimulerande sysselsättning samtidigt som du har stor frihet och förhoppningsvis kan bevilja dig själv en marknadsmässig lön.

Hyra kontor

När du väl har bestämt dig för i vilken företagsform som du ska bedriva din verksamhet, och du har registrerat ditt företag, är ett av de första stegen att du hyr ett kontor. Som jurist måste du ha tillgång till ett eget kontor där du kan ta emot besök från dina klienter. Att driva en juristbyrå från hemmet är inte en hållbar lösning och ger ett direkt oseriöst intryck.

Som regel bör du hyra ett kontor så centralt som möjligt. Bedriver du till exempel din verksamhet i Stockholm bör du försöka att hyra ett kontor i centrala Stockholm och inte i någon av förorterna. Är din verksamhet centralt belägen är det enkelt för de flesta klienter att besöka dig. Samtidigt kommer du att befinna dig nära domstolar och andra myndigheter vilket underlättar ditt dagliga arbete.

Utrustning och möblering

Nästa steg är att köpa in den utrustning som du behöver för verksamheten. Du bör självfallet investera i en bra bärbar dator som du alltid kan ta med dig, oavsett om du är på domstolsförhandling eller befinner dig på kontoret. Därutöver måste du vara beredd på att köpa licenser för Microsoft Office samt abonnera på någon av de olika rättsdatabaser som finns på marknaden.

När väl utrustningen är på plats återstår att inreda kontoret. Detta är något som inte behöver kosta några större summor om du planerar inköpen väl. Ett bra och större skrivbord i förening med en professionell kontorsstol är tillräckligt för din personliga arbetsplats. Komplettera därefter detta med ett par stolar för besökarna och ditt kontor står berett att ta emot dina första klienter.