Behövs det lite ny energi till arbetslaget efter semestern, eller har ni haft en svår period och behöver något som kan stärka er? Med inspirationsföreläsningar kan du både erbjuda dina medarbetare något de uppskattar på ett personligt plan och stärka gemenskapen i gruppen. Med en bättre sammanhållen grupp kommer arbetslaget få lättare att fungera bra tillsammans. Det kan göra till exempel att färre konflikter uppstår, att trivseln blir bättre och att arbetet blir mer effektivt.

Varför inspirationsföreläsningar?

Det finns många olika sätt att göra något för dina medarbetare. Att använda inspirationsföreläsningar brukar vara populärt. En orsak är att det krävs begränsat med tid. Du ställer inte till det för någon som måste skaffa barnvakt om ni ska åka på konferens, eller skapar problem på något annat sätt. Inspirationsföreläsningar kan ske på dagtid, så det går att använda helt vanlig arbetstid utan några problem. För att bli en bra arbetsplats är det viktigt att medarbetarna känner sig uppskattade. Att företaget lägger pengar på inspirationsföreläsningar är ett sätt att nå dit. Dessutom kan innehållet i en föreläsning vara utvecklande och i sig upplevas som något positivt.

Vad ska det handla om?

Idag går det att hitta inspirationsföreläsningar om i stort sett allting. Det finns möjlighet att hitta föreläsare som är experter på just er bransch och kan inspirera genom sin kunskap och sitt synsätt. Tänk då på att alla medarbetare ska känna sig välkomna och inkluderade. Det finns alltid risk att vissa inte hänger med om det är en föreläsning som kräver vissa förkunskaper. Har ni till exempel någon som jobbar med administration eller kommunikation utan att ha utbildning inom er branschs område? Då är det inte säkert att den sortens fördjupande föreläsningar passar. Något som är populärt att fokusera på är mående. De flesta vill få ett bättre liv och mår dina medarbetare bättre kommer företaget också fungera bättre. Inspirationsföreläsningar kan handla om till exempel hur man får ihop livspusslet eller hur kan man få ett liv i balans. För de flesta kan det kännas väldigt inspirerande och utvecklande att få ägna tid åt att tänka på det.