Start

scene_omoss

Välkommen till Jegrelius – institutet för tillämpad Grön kemi

Vi arbetar tillsammans med konsumenter, företag och offentlig sektor för att stimulera efterfrågan och produktion av giftfria produkter. Tillsammans vill vi inspirera och skapa förutsättningar för ett miljödrivet näringsliv utifrån vår vision att bidra till tryggare miljöer i människors vardag.

Jegreliusinstitutets verksamhet upphörde juni 2015, med undantag för att det kvarstod som värd för projektet PVCfreeBloodBag fram till 2018.

Jegreliusinstitutet var en del av Region Jämtland Härjedalen och tillhörde enheten Livsmiljö och attraktion.
facebook_jegrelius

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather